Náhradní plnění

Co je náhradní plnění?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v platném znění a vyhláška č. 518/2004 Sb. v platném znění, kterou se tento zákon provádí, ukládají zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením (ZP).

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v platném znění
Vyhláška č. 518/2004 Sb. v platném znění
§ 81, odst. 2, písm. a) až c) uvedeného zákona říká, že zaměstnavatelé mohou splnit svoji povinnost jedním ze tří způsobů, nebo jejich kombinací, a to:

a) zaměstnáním v pracovním poměru (tj. přijetím osob se ZP do pracovního poměru)

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců, které jsou osobami se ZP, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům jako například u KZ – services s.r.o.

c) odvodem do státního rozpočtu

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás